dzisiaj jest: 31 października 2014. imieniny: Łukasza, Urbana, Augusta
wersja polska 
A+ A-
Urząd Gminy Ręczno
tel. +48 (44) 781-32-69
e-mail: ug@reczno.plFLASH_IMAGEFLASH_IMAGEFLASH_IMAGE
Aktualności Gminy Reczno - News
Nowy Projekt Strony WWW (wiecej)
Witamy na nowej stronie WWW
(wiecej)

 

 

Zarządzenie Nr 97/2014
Wójta Gminy Ręczno
z dnia 21 października 2014 roku
w sprawie ustalenia 10 listopada 2014 roku
dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Ręczno

  ...więcej

Mobilny Punkt Informacyjny

 

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ręcznie

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie zaprasza na bezpłatne konsultacje z zakresu możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej, w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI).

Zainteresowani Funduszami Europejskimi będą mogli uzyskać informacje m.in. z zakresu: pożyczek na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej, szkoleń, oferty Sieci Punktów oraz projektów zrealizowanych z Funduszy Europejskich w latach 2007-2013. Ponadto będzie można dowiedzieć się o obszarach wsparcia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Do skorzystania z indywidualnych, bezpłatnych konsultacji zapraszamy osoby z terenu Podregionu Wschodniego województwa łódzkiego (tj. powiatów: bełchatowskiego, opoczyńskiego, piotrkowskiego, radomszczańskiego, tomaszowskiego i miasta na prawach powiatu – Piotrkowa Trybunalskiego).
Specjalista ds. funduszy europejskich będzie dla Państwa dostępny
4 listopada br. (tj. wtorek):

w godz. 9:00 – 11:30,
w Gminnym Ośrodku Kultury w Ręcznie, ul. Piotrkowska 7.

  ...więcej

Oferta pracy

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ręcznie poszukuje osoby do pracy charakterze opiekuna osoby starszej w wymiarze ½ etatu. Okres zatrudnienia 01.11.2014 r. do 31.12.2014 r.

  ...więcej

Oświetlenie uliczne w Ręcznie

 

W listopadzie Gminę Ręczno czeka realizacja ostatniej inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w miejscowości Ręczno przy ul. Piotrkowskiej. Wykonane zostanie 200 m oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 742. Oprawy podwieszane na słupach będą wykonane w technologii LED.

  ...więcej

Budowa drogi w Dębie

 

W najbliższym czasie rozpoczną się prace związane z budową drogi gminnej w miejscowości Dęba. Prace polegać będą na wykonaniu odwodnienia w istniejącym pasie drogowym i położeniu nawierzchni asfaltowej. Wybudowany zostanie 350,6 m drogi o szerokości 4,5 m.

  ...więcej

Zebrania wiejskie

 

W okresie od 6 czerwca do 2 października br. w poszczególnych sołectwach gminy Ręczno odbywały się zebrania wiejskie, na których Wójt Gminy - Piotr Łysoń przedstawił informacje z wykonania budżetu gminy za 2013 rok oraz omawiał inwestycje zaplanowane do wykonania w 2014 r. i ich stan realizacji na dzień, w którym odbywało się zebranie.

  ...więcej

Warsztaty Terapii Zajęciowej

 

Stowarzyszenie Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym rozpoczęło swoją działalność na terenie gminy Ręczno. Celem organizacji jest pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom m. in. przez prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej. Na ten cel Gmina Ręczno użyczyła budynek po byłej szkole podstawowej w Bąkowej Górze, w którym stowarzyszenie uruchomiło swoją nową placówkę i w związku z tym w niedzielę 28 września br. odbyła się uroczystość pod nazwą „Poznajmy się”, którą rozpoczęła msza św. w kościele parafialnym w Bąkowej Górze.

  ...więcej

Założenia do projektu budżetu na 2015 rok

 

Wójt Gminy Ręczno opracował założenia do projektu budżetu Gminy Ręczno na 2015 rok przy uwzględnieniu szacunkowych czynników makroekonomicznych wymienionych w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2015 rok

  ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach 2014

 

OGŁOSZENIE KONSULTACJI
programu współpracy Gminy Ręczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.
Na podstawie uchwały Nr XXVII/166/2010 Rady Gminy Ręczno z dnia 29 września 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji., Wójt Gminy Ręczno zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Ręczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.

  ...więcej
Pokazano 1 - 10 z 136
Następne >>
<<   Październik   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
          1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
MAPA SERWISU
STATYSTYKA