Logo Ręczno Urząd Gminy

Wojewódzki Fundusz

WFOSiGW  

Informacja

 

 

                                                                                                                                                                                                

 

30 grudnia 2016 roku została podpisana umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie realizacji zadania: ”Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z wymianą ciepłociągu pomiędzy budynkami i modernizacja kotłowni” w formach pożyczki: 338.059,00 zł i dotacji: 338.058,00 zł. 

Etap pierwszy obejmował wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych, wymianę pokrycia dachowego oraz zamontowanie instalacji schładzania pomieszczeń. Etap drugi – wymiana ciepłociągu pomiędzy budynkami i modernizacja kotłowni zaplanowana jest na 2017 rok.

 

Informacja

  Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

na terenie Gminy Ręczno

 

            W związku z przyznaniem Gminie Ręczno przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dofinansowania w formie dotacji na realizację zadania pn.: „Opracowanie Aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Ręczno na lata 2017-2032” w kwocie 6950,00zł stanowiącej 50% wartości kosztu całkowitego zadania w dniach od dnia 4 do 12 grudnia 2017 r. na terenie Gminy Ręczno została przeprowadzona  inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.

            Inwentaryzację przeprowadziła firma EkoDialog. dokonując spisu z natury wszystkich wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Ręczno. 

            W następnym etapie zostanie opracowany i przyjęty uchwałą Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminyktóry umożliwi pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

 

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest

z terenu Gminy Ręczno w 2018 roku


 

W związku z przyznaniem Gminie Ręczno przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dofinansowania w formie dotacji na realizację zadania pn.: „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ręczno w 2018 roku” w kwocie 44 416,00zł stanowiącej 90% wartości kosztu całkowitego zadania w dniach od dnia 26 września 2018 r. do 31 października 2018 r. na terenie Gminy Ręczno przeprowadzono odbiór wyrobów zawierających azbest.

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest przeprowadziła firma RENOVO S.C., odbierając od mieszkańców gminy Ręczno 131,726 Mg wyrobów zawierających azbest.

 

,,BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY RĘCZNO”.

Na terenie Gminy Ręczno rozpoczęła się długo oczekiwana inwestycja pod nazwą ,,Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ręczno”. Inwestycja ta prowadzona będzie na terenie całej gminy Ręczno we wszystkich miejscowościach i rozłożona jest na dwa lata w roku 2018 powstanie 81 szt. w następnym 2019 powstanie kolejne 77 szt. Zmontowane zostaną typowe biologiczne oczyszczalni ścieków z osadem czynnym odpowiednio dobrane do potrzeb zamieszkujących osób w danym gospodarstwie domowym. Całkowity koszt realizowanego zadania to 2.575.620,00 zł. brutto.

Firmą która wykonuje inwestycje jest firma ALTEZA Sp. z o.o. Z Łodzi. która została wyłoniona na zasadach przetargu publicznego. W ramach tego zadania

Gmina Ręczno otrzymała wsparcie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi w postaci pożyczki w części umarzalnej na podobne zadanie proekologiczne.

Planowane zakończenie zadania przewidziano na koniec czerwca 2019r. Omawiana inwestycja jest pierwszą taką w historii gminny i ma służyć przede wszystkim ochronie wód powierzchniowych jak również dbać o małą retencje. Po wykonaniu takiej oczyszczalni ścieków w danym gospodarstwie domowym zostanie uregulowany stan gospodarki wodnościekowej zgodnie z obowiązującymi aktami prawa.

 

 

Informacja

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest

z terenu Gminy Ręczno w 2020 roku

 

Gmina Ręczno na podstawie umowy zawartej w dniu 28.09.2020 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi otrzymała dofinansowanie przyznane na realizację zadania pn.: „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ręczno w 2020 roku”. W ramach umowy WFOŚiGW w Łodzi udzieli  Gminie Ręczno dofinansowania w formie dotacji finansowej do kwoty 46 944,00 zł, stanowiącej 90% wartości kosztu całkowitego zadania.

Zakończenie prace związanych z odbiorem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ręczno przewidziano na dzień 31 października 2020 r.. Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest przeprowadzi firma REVOL Sp. z o.o. Sp. k., Zadanie polega na zebraniu, załadunku, przygotowaniu do transportu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z 66 posesji na terenie gminy w łącznej szacowanej ilości 137,264 Mg.

W wyniku realizacji zadania planowane jest osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci  unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych z 66 posesji, które będzie miało wpływ na zmniejszenie zagrożenia dla zdrowia ludzi, wywołanego przez włókna azbestowe uwalniane do atmosfery.

 

Wójt gminy zaprasza

Piotr Łysoń

godziny przyjęć interesantów
środa 9:00 - 12:00

tel. 044 781 32 21
e-mail: wojt@reczno.pl

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.