Logo Ręczno Urząd Gminy

News

News zdjęcie id 1182

XXXVI SESJA RADY GMINY RĘCZNO

18.11.2022

 

Zawiadomienie 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zawiadamiam, że XXXVI Sesja Rady Gminy Ręczno odbędzie się dnia 28 listopada 2022 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali „Wspólny Dom” w Ręcznie, ul. Piotrkowska 5 z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Wnioski do proponowanego porządku obrad.

 3. Wnioski do protokołu XXXV Sesji Rady Gminy Ręczno.

 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między sesjami.

 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

 6. Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na terenie gminy Ręczno.

 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022.

 8. Informacja o oświadczeniach majątkowych radnych, pracowników urzędu i kierowników jednostek.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2022–2034.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Ręczno na 2022 rok.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Ręczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu obowiązującej w Gminie Ręczno do celów zwrotu rodzicom kosztów przewozu do placówek oświatowych dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców.

 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.

 17. Sprawy różne.

 18. Zamknięcie sesji.

 

                                                                                                         Przewodniczący Rady

                                                                                                            Mirosław Zawada

 

Wójt gminy zaprasza

Piotr Łysoń

godziny przyjęć interesantów
środa 9:00 - 12:00

tel. 044 781 32 21
e-mail: wojt@reczno.pl

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.