Logo Ręczno Urząd Gminy

News

News zdjęcie id 150

XXX Sesja Rady Gminy Ręczno

15.02.2018

ZAWIADOMIENIE

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) zawiadamiam, że XXX Sesja Rady Gminy Ręczno odbędzie się dnia 22 lutego 2018 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali GOK w Ręcznie, ul. Piotrkowska 7 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie.

 2. Stwierdzenie kworum.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Przedstawienie porządku obrad.

 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między sesjami.

 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z ważniejszych działań, decyzji i prac w okresie między sesjami.

 7. Sprawozdanie z realizacji uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ręcznie na 2017 r.

 8. Sprawozdanie z realizacji uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ręczno na lata 2016-2018.

 9. Podjęcie uchwał:

 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2018-2025;

 • w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2018 rok;

 • w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2019 środków finansowych stanowiących fundusz sołecki;

 • w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.;

 • w sprawie podziału Gminy Ręczno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym;

 • w sprawie zmiany organizacji Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Piotra Szymanka w Ręcznie;

 • w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli;

 • w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ręczno w 2018 roku;

 • w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Piotrkowskiego.

 1. Interpelacje i zapytania radnych.

 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 3. Sprawy różne.

 4. Zakończenie obrad.

 

 

 

Przewodniczący Rady

 Mirosław Zawada

 

Wójt gminy zaprasza

Piotr Łysoń

godziny przyjęć interesantów
środa 9:00 - 12:00

tel. 044 781 32 21
e-mail: wojt@reczno.pl

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.