Logo Ręczno Urząd Gminy

News

News zdjęcie id 167

Odpady komunalne

08.03.2018

ZASADY ODBIORU ODPADÓW, WNOSZENIA OPŁAT
 

Podstawą odbioru odpadów jest złożenie do Wójta Gminy Ręczno deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Stali mieszkańcy gminy składają deklarację „od mieszkańca”, podając faktyczną ilość osób zamieszkujących daną posesję (nie ma znaczenia ilość osób zameldowanych).

Nową deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy Ręczno w terminie:

- 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,

- 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości

W przypadku nowej posesji, po złożeniu deklaracji, właściciel nieruchomości otrzymuje odpowiedni zestaw pojemników do zbierania odpadów.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się co dwa miesiące, bez wezwania w następujących terminach:

 • do 15 marca za miesiące styczeń-luty

 • do 15 maja za miesiące marzec-kwiecień

 • do 15 lipca za miesiące maj-czerwiec

 • do 15 września za miesiące lipiec-sierpień

 • do 15 listopada za miesiące wrzesień-październik

 • do 31 grudnia za miesiące listopad-grudzień

• Wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonywać u Sołtysa, w kasie Urzędu Gminy w Ręcznie lub przelewem na konto: Bank Spółdzielczy w Przedborzu o/Ręczno 30 8988 0001 0030 0306 0004 0001

UWAGA! W rubryce „tytułem”, należy wpisać: „opłata za odpady i adres nieruchomości jakiej dotyczy wniesiona opłata”.

• Stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej posesji i wynosi: 7zł za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, a w przypadku zbierania odpadów nieselektywnie( do jednego pojemnika )stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest podwyższona i wynosi 14zł.

• W ramach opłaty odbierana jest każda ilość odpadów wytworzonych przez mieszkańca.

 

W przypadku firm lub osób prowadzących działalność gospodarczą, która związana jest z wytwarzaniem odpadów, gospodarowanie odpadami należy prowadzić na podstawie indywidualnej umowy z podmiotem uprawnionym do ich odbioru i zagospodarowania.

Informacja dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

W związku z powyższym od roku 2016 uległy zmianie zasady ustalania i wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe:

 1. Wprowadzono ryczałtową stawkę opłaty w wysokości:

  - 96 złotych – jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

  - 192 złotych – jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

 2. Obowiązuje nowy wzór formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 3. Nową deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy Ręczno w terminie:

  - 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,

  - 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości

 4. Ryczałtową stawkę opłaty należy uiszczać bez uprzedniego wezwania. Wpłaty za odbiór odpadów komunalnych można dokonywać przelewem, w kasie Urzędu Gminy lub u inkasenta.

 5. Stawka opłaty jest stawką roczną i nie jest możliwe jej proporcjonalne obniżenie za okresy, w których wywóz odpadów nie był świadczony.

 6. Ryczałtową stawkę opłaty uiszcza się niezależnie od ilości wytwarzanych odpadów komunalnych.

 7. Organizacja odbioru odpadów z nieruchomości odbywa się zgodnie z obowiązującym na terenie Gminy Ręczno Regulaminem i Harmonogramem. Informacje dostępne są na stronie internetowej gminy Ręczno, w zakładce „Gospodarka odpadami”.

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

O SPOSOBIE ZBIERANIA I SEGREGACJI ODPADÓW NA TERENIE GMINY RĘCZNO

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

Należy wrzucać

Nie należy wrzucać

 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach

 • nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych

 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych

 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)

 • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.

 • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie

 • aluminiowe puszki po napojach i sokach

 • puszki po konserwach

 • folię aluminiową

 • metale kolorowe

 • kapsle, zakrętki od słoików

 • butelek i pojemników z zawartością

 • plastikowych zabawek

 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych

 • opakowań po olejach silnikowych

 • części samochodowych

 • zużytych baterii i akumulatorów

 • puszek i pojemników po farbach i lakierach

 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

PAPIER

Należy wrzucać

Nie należy wrzucać

 • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)

 • katalogi, ulotki, prospekty

 • gazety i czasopisma

 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki

 • zeszyty i książki

 • papier pakowy

 • torby i worki papierowe

 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych

 • papieru lakierowanego i powleczonego folią

 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego

 • kartonów po mleku i napojach

 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych

 • tapet

 • pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych

 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych

 • ubrań

SZKŁO

Należy wrzucać

Nie należy wrzucać

 • Butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)

 • Szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)

 • Ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów

 • Szkła okularowego

 • Szkła żaroodpornego

 • Zniczy z zawartością wosku

 • Żarówek i świetlówek

 • Reflektorów

 • Opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych

 • Luster

 • Szyb okiennych i zbrojonych

 • Monitorów i lamp telewizyjnych

 • Termometrów i strzykawek

ODPADY BIODEGRADOWALNE

Należy wrzucać

Nie należy wrzucać

 •  

 •  

 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)

 • gałęzie drzew i krzewów

 • skoszoną trawę, liście, kwiaty

 • trociny i korę drzew

 • niezaimpregnowane drewno

 • resztki jedzenia

 • kości zwierząt

 • oleju jadalnego

 • odchodów zwierząt

 • popiołu z węgla kamiennego

 • leków

 • drewna impregnowanego

 • płyt wiórowych i pilśniowych MDF

 • ziemi i kamieni

 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

ODPADY ZMIESZANE

Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.

 

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK ) zlokalizowany jest, za GOKiem, przy garażach gminnych w Ręcznie, czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.30

w PSZOK-u odbiera się odpady komunalne selektywnie zbierane:

 

 • zużyte baterie i akumulatory - w każdej ilości,

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - w każdej ilości,

 • chemikalia - w każdej ilości,

 • meble i inne odpady wielkogabarytowe - w każdej ilości,

 • zużyte opony - w ilości do 4 sztuk/rok od pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony a od jednośladów w każdej ilości,

 • odpady budowlane stanowiące odpady komunalne w ilości 0,25m3 /rok od mieszkańca danej nieruchomości,

 • rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości 0,15m3 /rok od mieszkańca danej nieruchomości,

 • odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów - w każdej ilości,

 • odpady zielone - w 80 kg /sezon od nieruchomości,

 • popioły z domowych palenisk - w każdej ilości,

 • tekstylia, odzież - w każdej ilości,

 • zużyte żarówki - w każdej ilości,

 • lampy fluorescencyjne, świetlówki i inne odpady zawierające rtęć - w każdej ilości,

 • opakowania po tonerach, kartridżach - w każdej ilości,

 • papier

 • przeterminowane leki - w każdej ilości,

 

 

 

 

 

 

 

Wójt gminy zaprasza

Piotr Łysoń

godziny przyjęć interesantów
środa 9:00 - 12:00

tel. 044 781 32 21
e-mail: wojt@reczno.pl

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.