Logo Ręczno Urząd Gminy

News

News zdjęcie id 173

Sesja Gminy Ręczno

14.03.2018

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.).

Zawiadamiam, że XXXI Sesja Rady Gminy Ręczno odbędzie się dnia 22 marca 2018 r. (czwartek) o godz. 12:00 w Sali GOK w Ręcznie, ul. Piotrkowska 7 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie.

 2. Stwierdzenie kworum.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Przedstawienie porządku obrad.

 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między sesjami.

 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z ważniejszych działań, decyzji i prac w okresie między sesjami.

 7. Sprawozdanie z realizacji uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Ręczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017;

 8. Sprawozdanie z realizacji uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018;

 9. Sprawozdanie z realizacji uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2018;

 10. Sprawozdanie z realizacji uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Ręczno na lata 2016-2018;

 11. Podjęcie uchwał:

 • w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2018 rok;

 • w sprawie podziału Gminy Ręczno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;

 • w sprawie regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ręczno;

 • w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Łódzkiego;

 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu z przeznaczeniem na doposażenie Międzygminnego Magazynu Zarządzania Kryzysowego.

 1. Interpelacje i zapytania radnych.

 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 3. Sprawy różne.

 4. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady

                                                                                                             Mirosław Zawada

Wójt gminy zaprasza

Piotr Łysoń

godziny przyjęć interesantów
środa 9:00 - 12:00

tel. 044 781 32 21
e-mail: wojt@reczno.pl

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.