Logo Ręczno Urząd Gminy

News

News zdjęcie id 299

XXXVII Sesja Rady Gminy Ręczno

05.10.2018

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432).

Zawiadamiam, że XXXVII Sesja Rady Gminy Ręczno odbędzie się dnia 15 października 2018 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali „Wspólny Dom” w Ręcznie, ul. Piotrkowska 5 z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie.

 2. Stwierdzenie kworum.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Przedstawienie porządku obrad.

 5. Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na terenie gminy Ręczno.

 6. Raport o egzaminie zewnętrznym w gimnazjum.

 7. Informacja o oświadczeniach majątkowych radnych, pracowników urzędu i kierowników jednostek.

 8. Sprawozdania z prac komisji stałych Rady Gminy oraz sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy za okres kadencji 2014-2018.

 9. Sprawozdanie Wójta Gminy za kadencję 2014-2018.

 10. Podjęcie uchwał:

 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2018-2028;

 • w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2018 rok;

 • w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Ręczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

 1. Interpelacje i zapytania radnych.

 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 3. Sprawy różne.

 4. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady 

                                                                                                 Mirosław Zawada

 

 

 

 

 

Wójt gminy zaprasza

Piotr Łysoń

godziny przyjęć interesantów
środa 9:00 - 16:30

tel. 044 781 32 21
e-mail: wojt@reczno.pl

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.