Logo Ręczno Urząd Gminy

News

News zdjęcie id 406

Raport o stanie Gminy Ręczno za 2018 rok

24.05.2019

Zgłoszenia mieszkańców do debaty nad raportem o stanie gminy

 

Wójt Gminy Ręczno informuje, że zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2019r., poz. 506 ) zobowiązany jest do końca maja każdego roku przedłożyć radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, a w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy. Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych. W debacie mogą również zabrać głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami conajmniej 20 osób. Zgłoszenie powinno być złożone najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień na który zwołana została sesja, podczas której ma być przdstawiony raport o stanie gminy. W zgłoszeniu musi zostać podane imię i nazwisko oraz adres zamieszkania zgłaszającego. Adres zamieszkania jest istotny z uwagi na to, że w debacie mogą brać udział tylko mieszkańcy gminy. Mieszkańcy są dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania od przewodniczącego rady zgłoszenia.

 

Pisemne zgłoszenia wraz z listami zawierającymi conajmniej 20 podpisów mieszkańców należy składać do dnia 29 maja 2019 r. włącznie do godziny 15.30 w Urzędzie Gminy Ręczno ul. Piotrkowska 5 pokój nr 12.

Raport o stanie gminy

Wójt gminy zaprasza

Piotr Łysoń

godziny przyjęć interesantów
środa 9:00 - 12:00

tel. 044 781 32 21
e-mail: wojt@reczno.pl

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.