Logo Ręczno Urząd Gminy

News

News zdjęcie id 520

XII Sesja Rady Gminy Ręczno

23.12.2019

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, że XII Sesja Rady Gminy Ręczno odbędzie się dnia 30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali „Wspólny Dom” w Ręcznie, ul. Piotrkowska 5 z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Wnioski do proponowanego porządku obrad.

 3. Wnioski do protokołu XI sesji Rady Gminy Ręczno.

 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

 5. Sprawozdanie z prac komisji stałych oraz Rady Gminy Ręczno.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2020-2030.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ręczno na 2020 rok.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2019 rok.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg gminnych.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ręczno w roku szkolnym 2019/2020.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych i Rady Gminy na 2020 rok.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpoznania i rozpatrzenia petycji.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpoznania i rozpatrzenia petycji.

 18. Sprawy różne.

 19. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady

 Mirosław Zawada

Wójt gminy zaprasza

Piotr Łysoń

godziny przyjęć interesantów
środa 9:00 - 12:00

tel. 044 781 32 21
e-mail: wojt@reczno.pl

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.