Logo Ręczno Urząd Gminy

News

News zdjęcie id 556

XIII Sesja Rady Gminy Ręczno

21.02.2020

 

 

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.  poz. 506 z późn. zm.).

Zawiadamiam, że XIII Sesja Rady Gminy Ręczno odbędzie się dnia 27 lutego 2020 r. (czwartek) o godz. 10:00  w sali „Wspólny Dom” w Ręcznie, ul. Piotrkowska 5  z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski do proponowanego porządku obrad.
 3. Wnioski do protokołu XII sesji Rady Gminy Ręczno.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między sesjami.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 6. Sprawozdanie z realizacji uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2020-2030.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2021 środków finansowych stanowiących fundusz sołecki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Żerechowej-Kolonii z dnia 13 stycznia 2020 r.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie sesji.

                                                                                                             

                                                                                                                     Przewodniczący Rady

                                                                                                                         Mirosław Zawada

Wójt gminy zaprasza

Piotr Łysoń

godziny przyjęć interesantów
środa 9:00 - 12:00

tel. 044 781 32 21
e-mail: wojt@reczno.pl

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.