Logo Ręczno Urząd Gminy

News

News zdjęcie id 585

NOWE DEKLARACJE O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

02.04.2020

W dniu 30 grudnia 2019 r. Rada Gminy Ręczno przyjęła Uchwałę Nr XII.81.2019 (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r., poz. 337) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Nowe formularze dotyczą zarówno mieszkańców gminy oraz osób posiadających domki letniskowe i działki rekreacyjne na terenie gminy Ręczno.
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest podstawowym dokumentem, w którym właściciele nieruchomości sami określają wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz okres w jakim obowiązuje.
Obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mają właściciele nieruchomości, przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
Deklaracje, o których mowa w ww. uchwale można składać w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
1) deklarację składaną w formie papierowej należy dostarczyć do siedziby Urzędu Gminy w Ręcznie, ul. Piotrkowska 5, 97-510 Ręczno;
2) deklarację składaną w formie elektronicznej należy przesłać za pośrednictwem poczty e-mail: ug@reczno.pl jako załącznik w formacie PDF, opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub za pomocą formularza elektronicznego deklaracji, udostępnionego w profilu Urzędu Gminy Ręczno (zakładka Ochrona środowiska/prowadzenie działalności związanej ze składowaniem i gospodarką odpadami) na elektronicznej platformie usług administracji publicznej – ePUAP, opatrzonego elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub z wykorzystaniem profilu zaufanego.


W deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wskazać wszystkie osoby faktycznie zamieszkujące nieruchomość, bez względu na ich wiek, ilość wytwarzanych odpadów i miejsce zameldowania.


Wszystkie złożone deklaracje poddawane są weryfikacji i kontroli pod względem stanu faktycznego istniejącego na danej nieruchomości.


Nie zmieniły się zasady składania deklaracji, zmianie uległ jedynie formularz.


Zgodnie z art. 6 m ust. 1d ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu złożenia nowej deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.


Przypadki, które obligują do złożenia deklaracji:


• urodzenie dziecka ,
• zgon mieszkańca nieruchomości,
• zamieszkanie nowej osoby na nieruchomości,
• wynajęcie dodatkowej osobie pokoju czy lokalu mieszkalnego,
• powrót mieszkańca z zagranicy, wyjazd za granicę,
• zamieszkania na nowej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
• zakupu lub sprzedaży nieruchomości.


Zgodnie z art. 6m ust. 4 właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Wyjątkiem jest śmierć mieszkańca, wówczas właściciel nieruchomości może złożyć nową deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.


                                                                                                                         Wójt Gminy Ręczno
                                                                                                                               /-/ Piotr Łysoń

 

 

/_portals_/archiwum2017.reczno.pl/CKFiles/Deklaracja_NOWA.pdf

Wójt gminy zaprasza

Piotr Łysoń

godziny przyjęć interesantów
środa 9:00 - 12:00

tel. 044 781 32 21
e-mail: wojt@reczno.pl

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.