Logo Ręczno Urząd Gminy

News

News zdjęcie id 605

Przebudowa drogi gminnej Nr 110311E Ręczno-Ignaców Poduchowny

20.05.2020

Wójt Gminy Ręczno informuje, że w dniu 13.05.2020r. została podpisana umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza - Firmą „DROMOST” Spółka Jawna J. Łaska, M. Łaska, M. Łaska-Maćkowiak, Lipie 12B, 97-500 Radomsko na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 110311E Ręczno-Ignaców Poduchowny.”

W dniu 13.05.2020r. nastąpiło również przekazanie Wykonawcy terenu i placu budowy. Rozpoczęcie robót nastąpiło w dniu przekazania terenu. Planowane zakończenie inwestycji: do 30 lipca 2020r.

Wójt gminy zaprasza

Piotr Łysoń

godziny przyjęć interesantów
środa 9:00 - 12:00

tel. 044 781 32 21
e-mail: wojt@reczno.pl

 

Zobacz również