Logo Ręczno Urząd Gminy

News

News zdjęcie id 734

XVIII Sesja Rady Gminy Ręczno

21.12.2020

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) zawiadamiam, że XVIII Sesja Rady Gminy Ręczno odbędzie się dnia 29 grudnia 2020 r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali „Wspólny Dom” w Ręcznie, ul. Piotrkowska 5 z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wnioski do proponowanego porządku obrad.

3.Wnioski do protokołu XVII sesji Rady Gminy Ręczno.

4.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

5.Sprawozdanie z prac Rady Gminy Ręczno i komisji stałych.

6.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2021-2030.

7.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ręczno na 2021 rok.

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2020-2030.

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Ręczno na 2020 rok.

10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Ręczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

11.Podjęcie uchwały w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ręczno w roku szkolnym 2020/2021.

12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ręczno.

13.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.

14.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych i Rady Gminy na 2020 rok.

15.Podjęcie uchwały w sprawie rozpoznania i rozpatrzenia petycji wniesionej w związku zamiarem przekształcenia Szkoły Podstawowej w Stobnicy w szkołę filialną.

16.Sprawy różne.

17.Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady

Mirosław Zawada

Wójt gminy zaprasza

Piotr Łysoń

godziny przyjęć interesantów
środa 9:00 - 16:30

tel. 044 781 32 21
e-mail: wojt@reczno.pl

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.