Logo Ręczno Urząd Gminy

News

News zdjęcie id 814

XXIV Sesja Rady Gminy Ręczno

17.06.2021

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) zawiadamiam, że XXIV Sesja Rady Gminy Ręczno odbędzie się dnia 25 czerwca 2021 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali „Wspólny Dom” w Ręcznie, ul. Piotrkowska 5 z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Wnioski do proponowanego porządku obrad.

 3. Wnioski do protokołu XXIII sesji Rady Gminy Ręczno.

 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między sesjami.

 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

 6. Debata nad raportem o stanie gminy.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ręczno wotum zaufania.

 8. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 r. (przedstawienie opinii RIO w Łodzi o sprawozdaniu Wójta Gminy Ręczno z wykonania budżetu za 2020 r.; odczytanie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Ręczno z wykonania budżetu za 2020 r.; odczytanie uchwały RIO w sprawie opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ręczno o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy).

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Ręczno na 2021 rok.

 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXV/176/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego na terenie Gminy Ręczno.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Ręczno.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi działającymi na terenie Gminy Ręczno.

 15. Sprawy różne.

 16. Zamknięcie sesji.

 

 

 

Przewodniczący Rady

 Mirosław Zawada

 

Wójt gminy zaprasza

Piotr Łysoń

godziny przyjęć interesantów
środa 9:00 - 12:00

tel. 044 781 32 21
e-mail: wojt@reczno.pl

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.