Logo Ręczno Urząd Gminy

News

News zdjęcie id 930

XXVIII Sesja Rady Gminy Ręczno

20.12.2021

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) zawiadamiam, że XXVIII Sesja Rady Gminy Ręczno odbędzie się dnia 28 grudnia 2021 r. (wtorek) o godz. 12:00 w sali „Wspólny Dom” w Ręcznie, ul. Piotrkowska 5 z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Wnioski do proponowanego porządku obrad.

 3. Wnioski do protokołu XXVII sesji Rady Gminy Ręczno.

 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

 5. Sprawozdanie z prac Rady Gminy Ręczno i komisji stałych.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2022-2034.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ręczno na 2022 rok.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Ręczno na 2021 rok.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Ręczno.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Ręczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu korzystania z hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ręcznie.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ręcznie i przypadków zwalniania z opłat.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ręczno w 2022 roku.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Ręczno na 2022 rok.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ręczno na lata 2022-2024.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych i Rady Gminy na 2022 rok.

 19. Sprawy różne.

 20. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady

Mirosław Zawada

Wójt gminy zaprasza

Piotr Łysoń

godziny przyjęć interesantów
środa 9:00 - 12:00

tel. 044 781 32 21
e-mail: wojt@reczno.pl

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.