Logo Ręczno Urząd Gminy

Archiwum newsów, strona 22

Obrazek dla news_705

Konkurs dla seniorów z województwa łódzkiego

09.10.2020

20 października obchodzimy Europejski Dzień Seniora. Z tej okazji Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przygotował  konkurs UCYFROWIENI AKTYWNI W INTERNECIE.

Aby wziąć udział w konkursie należy:

1.Napisać wiadomość e-mail na adres si@lodzkie.pl

2.W temacie e-maila wpisać hasło: Ucyfrowieni…..

3.W treści e-maila opisać,  jak spędzacie wolny czas.

4.Do wiadomości należy dołączyć zdjęcie ilustrujące Wasz  sposób spędzania wolnego czasu (na zdjęciu nie musi być widoczny wizerunek).

 

 • Dodatkowo punktowane będą zgłoszenia zawierające edycję tekstu, np. pogrubienie, pochylenie, podkreślenie tekstu, zmiana koloru czcionki, użycie dużych i małych liter oraz polskich znaków.
 • e-mail może zawierać dowolną liczbę znaków.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 19 października 2020 roku do godziny 13.00.

 

Rozwiązanie konkursu pojawi się 20 października 2020 roku. Zapraszamy do śledzenia naszego fanpage’a na fb www.facebook.com/SI.lodzkie oraz strony internetowej www.si.lodzkie.pl .

Z Laureatami konkursu skontaktujemy się mailowo. Najciekawsze prace opublikujemy na naszym fanpage’u oraz stronie internetowej.

 

więcej

Obrazek dla news_704

XVI Sesja Rady Gminy Ręczno

09.10.2020

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zawiadamiam, że XVI Sesja Rady Gminy Ręczno odbędzie się dnia 16 października 2020 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali „Wspólny Dom” w Ręcznie, ul. Piotrkowska 5 z następującym porządkiem obrad:

 1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Wnioski do proponowanego porządku obrad.

 3. Wnioski do protokołu XV sesji Rady Gminy Ręczno.

 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między sesjami.

 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

 6. Bezpieczeństwo ppoż. i działalność jednostek OSP na terenie gminy.

 7. Wykonanie budżetu za I półrocze 2020 r.

 8. Informacja o zasobach wody na terenie gminy Ręczno.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2020-2030.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Ręczno na 2020 rok.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ręczno w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

 15. Sprawy różne.

 16. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady

  Mirosław Zawada

więcej

INFORMACJA

02.10.2020

INFORMACJA

 

                  Wójt Gminy Ręczno informuje, że z uwagi na rozprzestrzenianie się epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 i zaistniałych sytuacji losowych w dniu 30.09.2020r. przeprowadzono wśród wszystkich pracowników Urzędu Gminy Ręczno testy na obecność koronawirusa.

               Informujemy również o sześciu pozytywnych przypadkach zarażenia się wirusem wśród pracowników, którzy zostali poddani kwarantannie.

        Od dnia 05.10.2020 roku Urząd Gminy Ręczno przechodzi z pracy zdalnej na normalną z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

Wójt Gminy Ręczno

Piotr Łysoń

więcej

INFORMACJA

27.09.2020

ZARZĄDZENIE Nr 91.2020

Wójta Gminy Ręczno 

z dnia 25.09.2020 roku w sprawie Regulaminu

pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Ręczno

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1.

W celu przeciwdziałania COVID-19 wprowadza się Regulamin pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Ręczno, określający szczegółowe zasady pracy zdalnej, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Wójt Gminy Ręczno

/-/ Piotr Łysoń

więcej

Obrazek dla news_698

XVI Sesja Rady Gminy Ręczno odbędzie się dnia 29 września 2020 r.

22.09.2020

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zawiadamiam, że XVI Sesja Rady Gminy Ręczno odbędzie się dnia 29 września 2020 r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali „Wspólny Dom” w Ręcznie, ul. Piotrkowska 5 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Wnioski do proponowanego porządku obrad.

 3. Wnioski do protokołu XV sesji Rady Gminy Ręczno.

 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między sesjami.

 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

 6. Bezpieczeństwo mieszkańców gminy – informacja policji.

 7. Bezpieczeństwo ppoż. i działalność jednostek OSP na terenie gminy.

 8. Wykonanie budżetu za I półrocze 2020 r.

 9. Informacja o zasobach wody na terenie gminy Ręczno.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2020-2030.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Ręczno na 2020 rok.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ręczno w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

 14. Sprawy różne.

 15. Zamknięcie sesji.


 

Przewodniczący Rady

 Mirosław Zawada

 

 

 

 

więcej

Obrazek dla news_697

Informacja dla mieszkańców

18.09.2020

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną na terenie Gminy Ręczno wprowadza się od dnia 18 września 2020 r. wykonywanie zadań przez Urząd Gminy Ręczno w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów w okresie od 18.09.2020 do odwołania.

Zachowane zostaną formy kontaktu interesantów z Urzędem Gminy:

1. Korespondencyjny, pocztą tradycyjną na adres:

Urząd Gminy Ręczno

ul. Piotrkowska 5

97-510 Ręczno

Dokumenty można zostawić także w skrzynce znajdującej się na parterze Urzędu.

2. Kontakt z Biurem Podawczym

e-mail ug@reczno.pl

tel. (0-44) 781-32-69

W sprawach należących do właściwości Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności należy kontaktować się telefonicznie pod numerem (0-44) 781-38-15, 609-780-260.

W sprawach należących do GOPS-u należy kontaktować się telefonicznie (0-44) 781-38-18.

W sprawach pilnych pod numerem telefonu 697-300-630.

3. Poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na adres ePUAP : /UG_Reczno/skrytka

Apeluje się o ograniczenie w miarę możliwości załatwiania spraw administracyjnych osobiście w Urzędzie Gminy Ręczno. Jednocześnie zachęcamy Państwa do korzystania z dostępnych narzędzi załatwiania spraw administracyjnych za pomocą internetu: e-mail i Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej.

Powyższe rozwiązania powodują dla klientów pewne niedogodności ale apelujemy o wyrozumiałość. Ograniczenia te podyktowane są tylko troską o zdrowie Państwa jak i pracowników Urzędu Gminy.

W obecnej sytuacji zachęcamy Państwa do regulowania z zobowiązań finansowych wobec Gminy (podatki, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) za pomocą bankowości elektronicznej:

- Rachunek bankowy do wpłat za odpady komunalne (śmieci):

91 8988 0001 0030 0306 0004 0552

- Rachunek bankowy dla pozostałych wpłat

30 8988 0001 00300306 0004 0001

Bank Spółdzielczy Oddział Ręczno

więcej

Wójt gminy zaprasza

Piotr Łysoń

godziny przyjęć interesantów
środa 9:00 - 12:00

tel. 044 781 32 21
e-mail: wojt@reczno.pl

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.