Logo Ręczno Urząd Gminy

Archiwum newsów, strona 36

INFORMACJA

02.10.2020

INFORMACJA

 

                  Wójt Gminy Ręczno informuje, że z uwagi na rozprzestrzenianie się epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 i zaistniałych sytuacji losowych w dniu 30.09.2020r. przeprowadzono wśród wszystkich pracowników Urzędu Gminy Ręczno testy na obecność koronawirusa.

               Informujemy również o sześciu pozytywnych przypadkach zarażenia się wirusem wśród pracowników, którzy zostali poddani kwarantannie.

        Od dnia 05.10.2020 roku Urząd Gminy Ręczno przechodzi z pracy zdalnej na normalną z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

Wójt Gminy Ręczno

Piotr Łysoń

więcej

INFORMACJA

27.09.2020

ZARZĄDZENIE Nr 91.2020

Wójta Gminy Ręczno 

z dnia 25.09.2020 roku w sprawie Regulaminu

pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Ręczno

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1.

W celu przeciwdziałania COVID-19 wprowadza się Regulamin pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Ręczno, określający szczegółowe zasady pracy zdalnej, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Wójt Gminy Ręczno

/-/ Piotr Łysoń

więcej

Obrazek dla news_698

XVI Sesja Rady Gminy Ręczno odbędzie się dnia 29 września 2020 r.

22.09.2020

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zawiadamiam, że XVI Sesja Rady Gminy Ręczno odbędzie się dnia 29 września 2020 r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali „Wspólny Dom” w Ręcznie, ul. Piotrkowska 5 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Wnioski do proponowanego porządku obrad.

 3. Wnioski do protokołu XV sesji Rady Gminy Ręczno.

 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między sesjami.

 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

 6. Bezpieczeństwo mieszkańców gminy – informacja policji.

 7. Bezpieczeństwo ppoż. i działalność jednostek OSP na terenie gminy.

 8. Wykonanie budżetu za I półrocze 2020 r.

 9. Informacja o zasobach wody na terenie gminy Ręczno.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2020-2030.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Ręczno na 2020 rok.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ręczno w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

 14. Sprawy różne.

 15. Zamknięcie sesji.


 

Przewodniczący Rady

 Mirosław Zawada

 

 

 

 

więcej

Obrazek dla news_697

Informacja dla mieszkańców

18.09.2020

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną na terenie Gminy Ręczno wprowadza się od dnia 18 września 2020 r. wykonywanie zadań przez Urząd Gminy Ręczno w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów w okresie od 18.09.2020 do odwołania.

Zachowane zostaną formy kontaktu interesantów z Urzędem Gminy:

1. Korespondencyjny, pocztą tradycyjną na adres:

Urząd Gminy Ręczno

ul. Piotrkowska 5

97-510 Ręczno

Dokumenty można zostawić także w skrzynce znajdującej się na parterze Urzędu.

2. Kontakt z Biurem Podawczym

e-mail ug@reczno.pl

tel. (0-44) 781-32-69

W sprawach należących do właściwości Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności należy kontaktować się telefonicznie pod numerem (0-44) 781-38-15, 609-780-260.

W sprawach należących do GOPS-u należy kontaktować się telefonicznie (0-44) 781-38-18.

W sprawach pilnych pod numerem telefonu 697-300-630.

3. Poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na adres ePUAP : /UG_Reczno/skrytka

Apeluje się o ograniczenie w miarę możliwości załatwiania spraw administracyjnych osobiście w Urzędzie Gminy Ręczno. Jednocześnie zachęcamy Państwa do korzystania z dostępnych narzędzi załatwiania spraw administracyjnych za pomocą internetu: e-mail i Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej.

Powyższe rozwiązania powodują dla klientów pewne niedogodności ale apelujemy o wyrozumiałość. Ograniczenia te podyktowane są tylko troską o zdrowie Państwa jak i pracowników Urzędu Gminy.

W obecnej sytuacji zachęcamy Państwa do regulowania z zobowiązań finansowych wobec Gminy (podatki, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) za pomocą bankowości elektronicznej:

- Rachunek bankowy do wpłat za odpady komunalne (śmieci):

91 8988 0001 0030 0306 0004 0552

- Rachunek bankowy dla pozostałych wpłat

30 8988 0001 00300306 0004 0001

Bank Spółdzielczy Oddział Ręczno

więcej

Wójt gminy zaprasza

Piotr Łysoń

godziny przyjęć interesantów
środa 9:00 - 12:00

tel. 044 781 32 21
e-mail: wojt@reczno.pl

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.