Logo Ręczno Urząd Gminy

Archiwum newsów, strona 49

Obrazek dla news_562

Do hymnu!

09.03.2020

W dniu 09.03.2020r. W Szkole Podstawowej w Ręcznie odbyło się finałowe przesłuchanie ogólnopolskiego konkursu patriotycznego „Do hymnu” upamiętniającego 102 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

Konkurs jest organizowany przez Narodowe Centrum Kultury działające przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Szkoła w Ręcznie jest jedną z trzech szkół powiatu piotrkowskiego, która do konkursu się zakwalifikowała.

Zadaniem uczniów było wspólne wykonanie trzech utworów patriotycznych: Mazurka Dąbrowskiego, Boże Coś Polskę oraz Roty. Wykonanie oceniane było przez jury w składzie prof. Akademii Muzycznej w Łodzi p. Anny Domańskiej oraz koordynatora ogólnopolskiego programu p. Krzysztofa Kozłowskiego.

Gośćmi honorowymi na uroczystości byli wójt gminy Ręczno p. Piotr Łysoń, ksiądz proboszcz parafii w Ręcznie Robert Glen, wizytator Kuratorium Oświaty Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim p. Elżbieta Lottko.

Wykonanie utworów przez uczniów spotkało się z bardzo dużym uznaniem jury oraz gości. Była to kolejna piękna lekcji patriotyzmu w naszej szkole.

więcej

Obrazek dla news_561

Ogłoszenie - Rada Seniorów Powiatu Piotrkowskiego II kadencji

09.03.2020

Starosta Powiatu Piotrkowskiego ogłasza uzupełniający nabór na członka Rady Seniorów Powiatu Piotrkowskiego II kadencji. Formularze zgłoszeniowe wraz z Oświadczeniami Kandydata należy składać w Wydziale Projektów i Funduszy Zewnętrznych w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dąbrowskiego 7, w terminie do dnia 23 marca 2020 roku, do godziny 15:30. O ważności nadesłania lub złożenia w terminie dokumentów decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim

więcej

Obrazek dla news_557

Przebierańcy odwiedzili Urząd Gminy

24.02.2020

Dzisiaj, 24 lutego 2020 roku, zgodnie z tradycją ostatkową, grupa przebierańców - zapustników ze śpiewem na ustach odwiedziła kilka miejsc z terenu Gminy Ręczno. Wędrujący od domu do domu barwny korowód przebierańców zawitał również do Urzędu Gminy, przedstawiając bogaty repertuar ostatkowych przyśpiewek. Przebierańcy odwiedzili Wójta Gminy Piotra Łysonia oraz pozostałych urzędników. Wszędzie mogli liczyć na uśmiech, życzliwość i drobne upominki.

więcej

Obrazek dla news_556

XIII Sesja Rady Gminy Ręczno

21.02.2020

ZAWIADOMIENIE

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.  poz. 506 z późn. zm.).

Zawiadamiam, że XIII Sesja Rady Gminy Ręczno odbędzie się dnia 27 lutego 2020 r. (czwartek) o godz. 10:00  w sali „Wspólny Dom” w Ręcznie, ul. Piotrkowska 5  z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski do proponowanego porządku obrad.
 3. Wnioski do protokołu XII sesji Rady Gminy Ręczno.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między sesjami.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 6. Sprawozdanie z realizacji uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2020-2030.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2021 środków finansowych stanowiących fundusz sołecki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Żerechowej-Kolonii z dnia 13 stycznia 2020 r.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie sesji.

                                                                                                      Przewodniczący Rady

                                                                                                          Mirosław Zawada

 

 

więcej

Obrazek dla news_554

Podsumowanie osiągnięć sportowo-turystycznych powiatu piotrkowskiego w roku 2019

17.02.2020

Poznaliśmy najlepszych sportowców i trenerów Ziemi Piotrkowskiej, a także najlepsze kluby sportowe i nadzieje sportowe powiatu. W dniu 13 lutego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się podsumowanie działalności Ludowych Zespołów Sportowych działających na terenie powiatu piotrkowskiego w roku 2019. Puchary najlepszym wręczali między innymi Starosta Piotr Wojtysiak i Przewodniczący Rady Powiatu Bernard Matyszewski, a także samorządowcy i działacze sportowi z powiatu.

więcej

Wójt gminy zaprasza

Piotr Łysoń

godziny przyjęć interesantów
środa 9:00 - 12:00

tel. 044 781 32 21
e-mail: wojt@reczno.pl

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.