Logo Ręczno Urząd Gminy

Archiwum newsów, strona 58

Obrazek dla news_371

I Festiwalu Sztuk Walki w Powiatowym Centrum Sportu w Bełchatowie.

05.04.2019

Dnia 24 marca dzieci z Dojo w Ręcznie uczestniczyły w II Festiwalu Sztuk Walki w Powiatowym Centrum Sportu w Bełchatowie.

Inicjatywą Turnieju jest podkreślenie potrzeby aktywności fizycznej w życiu. Sztuki walki, zwane też systemami walki, zostały opracowane jako sposoby walki wręcz, najczęściej bez użycia broni. Aikido zostało zaklasyfikowane właśnie do sztuk walki, choć raczej jest sztuką samoobrony. Podstawą sztuki walki jest trening trwający latami, a celem sztuki walki jest umiejętność opanowania agresji, samoobrony oraz panowania nad emocjami. Festiwal ma na celu zapoznanie się w jednym czasie ze specyfiką różnych odmian sportów walki oraz ma pomóc dzieciom i młodzieży wybrać określony styl walki. Festiwal to również okazja porównania czym różnią się poszczególne style walki czy samoobrony, a jednocześnie prezentacja umiejętności nabytych podczas treningów.

więcej

Obrazek dla news_368

Spotkanie sołtysów

01.04.2019

Na co dzień zajmują się spawami swoich lokalnych społeczności. Są najbliżej mieszkańców i codziennie starają się rozwiązywać ich problemy. Funkcja sołtysa, o której mowa, ma wielowiekową tradycję i coroczne święto obchodzone 11 marca.

W naszej Gminie podczas sesji Rady Gminy Ręczno odbyło się spotkanie z okazji Dnia Sołtysa, na które przybyli Sołtysi z naszej gminy. Spotkania było doskonałą okazją do wyrażania szacunku, a także podziękowania za Ich ciężką pracę i zaangażowanie w działalność na rzecz lokalnej społeczności.

Podczas spotkania wręczone zostały symboliczne kwiaty .

więcej

Obrazek dla news_363

Pożar domu w miejscowości Stobnica Przewóz

20.03.2019

W godzinach nocnych z poniedziałku na wtorek doszło do pożaru domu jednorodzinnego w miejscowości Stobnica Przewóz. Spaleniu uległo piętro domu wraz z wyposażeniem oraz dach. Z samego rana Wójt Gminy Piotr Łysoń wraz z zastępca Panem Marcinem Kusa i kierownikiem GOPS w Ręcznie Elżbietą Krawczyk udali się na miejsce pogorzeliska. Wójt Gminy Ręczno zaoferował pomoc z budżetu gminy w formie zasiłku losowego na skutek zaistniałej sytuacji oraz pomoc w sprzątaniu i wywozie pozostałości zgliszcza.

więcej

Obrazek dla news_361

IV Sesja Rady Gminy Ręczno

19.03.2019

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500).

Zawiadamiam, że IV Sesja Rady Gminy Ręczno odbędzie się dnia 28 marca 2019 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali „Wspólny Dom” w Ręcznie, ul. Piotrkowska 5 z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Wnioski do proponowanego porządku obrad.

 3. Wnioski do protokołu III sesji Rady Gminy Ręczno.

 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między sesjami.

 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

 6. Sprawozdanie z realizacji uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Ręczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018.

 7. Sprawozdanie z realizacji uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018.

 8. Sprawozdanie z realizacji uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2018.

 9. Sprawozdanie z realizacji uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Ręczno na lata 2016-2018.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2019 rok.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2020 środków finansowych stanowiących fundusz sołecki.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Społecznej Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ręczno w 2019 roku.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – działki nr 1/5 położonej w obrębie ewidencyjnym Nowinki - Podole, gmina Ręczno.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – działki nr 1/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Nowinki - Podole, gmina Ręczno.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ręczno.

 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie statutów sołectw Gminy Ręczno.

 19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ręcznie.

 20. Sprawy różne.

 21. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady

Mirosław Zawada

więcej

Wójt gminy zaprasza

Piotr Łysoń

godziny przyjęć interesantów
środa 9:00 - 12:00

tel. 044 781 32 21
e-mail: wojt@reczno.pl

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.