Logo Ręczno Urząd Gminy

Archiwum newsów, strona 61

Obrazek dla news_529

Wieczór kolęd

09.01.2020

Za nami Boże Narodzenie - święta dla polskich rodzin bardzo wyjątkowe i jak ważne. Wtedy to cieszymy się, że jesteśmy razem, bardziej sobie bliscy i drodzy niż w zwykłe dni. Roziskrzona choinka, położone pod nią prezenty, ciche melodie kolęd przenoszą dorosłych w świat dzieciństwa, a dzieci wzbogacają w przeżycia, do których zawsze będą chętnie wracać we wspomnieniach. Dzielenie się opłatkiem oraz śpiewanie kolęd przy wigilijnym stole to symbole wzajemnej jedności, miłości i pokoju. 6 stycznia 2020 r. śpiew połączył wszystkich, którzy odpowiedzieli na zaproszenie Wójta Gminy Ręczno i przybyli do sali "Wspólny Dom" w Ręcznie, aby wspólnie śpiewać kolędy i pastorałki.
Wielkie wrażenie na zgromadzonych zrobił koncert Gminnego Chóru Jana i Gminnej Orkiestry Dętej.
W radosnej atmosferze szybko minął wieczór i pozostawił u wszystkich wiele przyjemnych emocji.

więcej

Obrazek dla news_523

„Ucyfrowieni”

30.12.2019

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w 2020 roku zaprasza mieszkańców Województwa Łódzkiego z pokolenia 45+ zainteresowanych nabyciem kompetencji komputerowych do wzięcia udziału w IV edycji projektu pn. „UCYFROWIENI”.

Bezpłatne warsztaty z obsługi komputera i Internetu organizowane są w siedzibie Urzędu w Łodzi, przy al. Piłsudskiego 8 i prowadzone przez doświadczonych pracowników Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego.

więcej

Obrazek dla news_520

XII Sesja Rady Gminy Ręczno

23.12.2019

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, że XII Sesja Rady Gminy Ręczno odbędzie się dnia 30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali „Wspólny Dom” w Ręcznie, ul. Piotrkowska 5 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Wnioski do proponowanego porządku obrad.

 3. Wnioski do protokołu XI sesji Rady Gminy Ręczno.

 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

 5. Sprawozdanie z prac komisji stałych oraz Rady Gminy Ręczno.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2020-2030.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ręczno na 2020 rok.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2019 rok.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg gminnych.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ręczno w roku szkolnym 2019/2020.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych i Rady Gminy na 2020 rok.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpoznania i rozpatrzenia petycji.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpoznania i rozpatrzenia petycji.

 18. Sprawy różne.

 19. Zamknięcie sesji.

 

 

Przewodniczący Rady

 Mirosław Zawada

więcej

Wójt gminy zaprasza

Piotr Łysoń

godziny przyjęć interesantów
środa 9:00 - 12:00

tel. 044 781 32 21
e-mail: wojt@reczno.pl

 

Zobacz również