Logo Ręczno Urząd Gminy

Archiwum newsów, strona 69

Obrazek dla news_494

Przyrzeczenie uczniów klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Ręcznie

29.10.2019

„Podróż w cudowny świat nauki…” pod takim hasłem, dnia 25 października 2019r., uczniowie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Ręcznie zostali przyjęci w poczet braci uczniowskiej.
Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Zastępca wójta Gminy Ręczno p. Marcin Kusa, proboszcz parafii Ręczno ksiądz Robert Glen, przewodnicząca Rady Rodziców p. Agnieszka Szymanek, rodzice uczniowie i nauczyciele.
Aby zasłużyć sobie na miano bycia uczniem, dzieciaki musiały zdobyć siedem symbolicznych kredek, aby móc zostać przyjętym do Krainy Kredkolandii.
Kapitan Kredbos z żoną i marynarzem byli jurorami w ocenianiu wiedzy i umiejętności dzieci, które bardzo dobrze zdały egzamin na bycie uczniem.
Pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły, a następnie dyrektor szkoły p. Józef Korpas dokonał aktu pasowania. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, legitymacje szkolne i birety.
Dyrektor szkoły oraz zaproszeni goście złożyli pierwszoklasistom życzenia oraz obdarowali najmłodszych uczniów podarunkami, które sprawiły mnóstwo radości.
Po zakończeniu uroczystości czekał na wszystkich piękny tort i smaczne ciasta.

 

Zredagowała: I. Tkaczyk

więcej

Obrazek dla news_493

X Sesja Rady Gminy Ręczno

29.10.2019

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, że X Sesja Rady Gminy Ręczno odbędzie się dnia 5 listopada 2019 r. (wtorek) o godz. 9:00 w sali „Wspólny Dom” w Ręcznie, ul. Piotrkowska 5 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Wnioski do proponowanego porządku obrad.

 3. Wnioski do protokołu IX sesji Rady Gminy Ręczno.

 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między sesjami.

 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

 6. Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na terenie gminy Ręczno.

 7. Raport o egzaminie zewnętrznym w gimnazjum i szkołach podstawowych.

 8. Informacja o oświadczeniach majątkowych radnych, pracowników urzędu i kierowników jednostek.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2019 rok.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Ręczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ręczno.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia zadania publicznego z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr IX.63.2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

 20. Sprawy różne.

 21. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady

    Mirosław Zawada

 

więcej

Obrazek dla news_490

Szkolenie ARiMR

08.10.2019

8 października 2019r. odbyło się szkolenie dotyczące pomocy rolnikom przy wypełnianiu wniosków o udzielenie pomocy w formie dotacji z powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku ze szkodami w uprawach rolnych w 2019 r. Szkolenie informacyjne skierowane było szczególnie do rolników , którzy składali wnioski o oszacowanie zjawiska suszy w roku 2019. W spotkaniu prowadzonym przez pracownika ARiMR uczestniczył Wójt Gminy Piotr Łysoń.

więcej

Obrazek dla news_488

"Sportowa rodzina"

07.10.2019

6 października 2019 roku w Ręcznie odbył się kolejny projekt Budżetu Obywatelskiego Program Rodzinna Promocja Aktywności Fizycznej dla Zdrowia SPORTOWA RODZINA . Był Nordic Walking, biegi sztafetowe, rzuty do celu i wiele innych sportowych konkurencji. Uczestnicy mogli wziąć udział w wykładach tematycznych dotyczących żywienia czy posłuchać występów lokalnych zespołów. Oprócz sportowych konkurencji, był poczęstunek, wykłady tematyczne dotyczące np. redukcji masy ciała czy fundamentów rozwoju tkanki mięśniowej w organizmie człowieka. Na scenie pojawiła się również kapela "Fakiry".
 

więcej

Obrazek dla news_485

Komunikat

02.10.2019

Zgodnie z ogłoszeniem ministra rolnictwa i rozwoju wsi, producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30% danej uprawy, od 3 do 31 października br. mogą składać wnioski o udzielenie pomocy w formie dotacji w powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

więcej

Wójt gminy zaprasza

Piotr Łysoń

godziny przyjęć interesantów
środa 9:00 - 12:00

tel. 044 781 32 21
e-mail: wojt@reczno.pl

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.