Logo Ręczno Urząd Gminy

Archiwum newsów, strona 72

Obrazek dla news_499

11 listopada w Szkole Podstawowej w Stobnicy

13.11.2019

8 listopada w Szkole Podstawowej w Stobnicy odbył się uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości – obchodzonego corocznie 11 listopada. W tym roku przypada 101 rocznica odzyskania przez nasz kraj upragnionej niepodległości. Uroczystość rozpoczęła się kilka minut po 11, a punktualnie o 1111 nasza placówka włączyła się po raz drugi w ogólnopolską akację „Niepodległa do hymnu”. Społeczność szkolna odśpiewała cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego.

Program artystyczny przygotowany został przez uczniów klas VI, V i IV pod kierunkiem pani Ewy Wrońskiej i pani Justyny Karbowiak. Montaż był przekrojem najważniejszych wydarzeń z historii naszego kraju z okresu między zaborami, a rokiem 1918. W niezwykle obrazowy sposób przedstawiono losy i rozterki Polaków żyjących w tamtym trudnym czasie. Powagi uroczystości dodawały patriotyczne pieśni zaśpiewane w przejmujący i wzruszający sposób.

Zebrani obejrzeli tą wyjątkową lekcję historii z wielkim zainteresowaniem – w ciszy i skupieniu. Kultywujemy tradycję obchodzenia Narodowego Święta Niepodległości wdrażając uczniów, by pamięć o tych wszystkich, dzięki którym możemy żyć w wolnej Polsce, nigdy nie zgasła.

więcej

Obrazek dla news_498

Narodowe Święto Niepodległości

13.11.2019

Święto Niepodległości to jedno z najważniejszych świąt narodowych w naszym kraju, na stałe wpisane w kalendarz każdego patrioty. Jest wyrazem szacunku dla dokonań przodków walczących w obronie ojczyzny oraz źródłem wiedzy historycznej i patriotycznych doświadczeń. Odzyskanie niepodległości i powrót po latach zaborów wolnego państwa polskiego dla wszystkich Polaków jest wartością, którą doceniamy i szanujemy również na szczeblu lokalnym.

Tegoroczne obchody Święta Niepodległości w Gminie Ręczno rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym w Ręcznie, którą odprawiono w intencji przodków walczących o honor i wolność kraju.

Po jej zakończeniu Przewodniczący Rady Gminy Ręczno Mirosław Zawada, Wójt Gminy Ręczno Piotr Łysoń, radni Rady Gminy Ręczno, przedstawiciele OSP oraz szkół podstawowych z terenu Gminy Ręczno złożyli kwiaty i zapalili znicze przy pomnikach upamiętniających żołnierzy walczących o niepodległość Ojczyzny.

Następnie w sali „Wspólny Dom’ odbyła się część artystyczna przygotowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną, Gminny Chór „Jana” i Orkiestrę Dętą z Ręczna.

więcej

Obrazek dla news_495

Ślubowanie uczniów klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Stobnicy

29.10.2019

24 października ośmioro dzieci z klasy I zostało włączonych do społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej w Stobnicy. Uroczystość rozpoczęła pani Dyrektor Agata Studniarek, która przywitała zgromadzonych gości: Wójta Gminy Ręczno – pana Piotra Łysonia, Inspektora ds. Oświaty – panią Zofię Karlińską, Ks. Proboszcza – Roberta Glena, Przewodniczącą Rady Rodziców – panią Katarzynę Cichosz, zebranych rodziców, nauczycieli, uczniów oraz bohaterów wydarzenia – uczniów klasy I.

Następnie pierwszoklasiści musieli wykazać się wiedzą i umiejętnościami zdobytymi w dotychczasowej edukacji. Zadania przed nimi postawione nie były łatwe. Przypomnieli zasady obowiązujące w szkole, wiadomości dotyczące naszego kraju,
a także podstawowe zasady ruchu drogowego. Część artystyczna była bardzo bogata
w wiersze, piosenki, a także dobre rady skierowane do uczniów klasy I przez starszych kolegów.

Kiedy społeczność szkolna z panią Dyrektor na czele uznała, że pierwszaki zdały egzamin, przystąpiono do ślubowania i pasowania. Z wielkim przejęciem nasi bohaterowie wyrecytowali treść ślubowania, a następnie zostali pasowani na uczniów Szkoły Podstawowej w Stobnicy przez panią Dyrektor. Pamiątkowe dyplomy wręczyła pani Kazimiera Gładysz – wychowawca klasy. Ostatni etap formalności
to złożenie odcisku palca przez dzieci i podpisów przez rodziców w kronice szkolnej. Oczywiście w tym ważnym dniu, uczniowie klasy I zasłużyli też na życzenia
i upominki złożone im przez m.in. przedstawicieli Urzędu Gminy w Ręcznie, księdza proboszcza, samorząd szkolny, radę rodziców i uczniów klasy II.

Naszym nowym uczniom jeszcze raz życzymy samych wspaniałych chwil spędzonych
w naszej szkole, jak najlepszych wyników w nauce i zawarcia wyjątkowych przyjaźni. Powodzenia!


 

więcej

Obrazek dla news_494

Przyrzeczenie uczniów klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Ręcznie

29.10.2019

„Podróż w cudowny świat nauki…” pod takim hasłem, dnia 25 października 2019r., uczniowie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Ręcznie zostali przyjęci w poczet braci uczniowskiej.
Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Zastępca wójta Gminy Ręczno p. Marcin Kusa, proboszcz parafii Ręczno ksiądz Robert Glen, przewodnicząca Rady Rodziców p. Agnieszka Szymanek, rodzice uczniowie i nauczyciele.
Aby zasłużyć sobie na miano bycia uczniem, dzieciaki musiały zdobyć siedem symbolicznych kredek, aby móc zostać przyjętym do Krainy Kredkolandii.
Kapitan Kredbos z żoną i marynarzem byli jurorami w ocenianiu wiedzy i umiejętności dzieci, które bardzo dobrze zdały egzamin na bycie uczniem.
Pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły, a następnie dyrektor szkoły p. Józef Korpas dokonał aktu pasowania. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, legitymacje szkolne i birety.
Dyrektor szkoły oraz zaproszeni goście złożyli pierwszoklasistom życzenia oraz obdarowali najmłodszych uczniów podarunkami, które sprawiły mnóstwo radości.
Po zakończeniu uroczystości czekał na wszystkich piękny tort i smaczne ciasta.

 

Zredagowała: I. Tkaczyk

więcej

Obrazek dla news_493

X Sesja Rady Gminy Ręczno

29.10.2019

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, że X Sesja Rady Gminy Ręczno odbędzie się dnia 5 listopada 2019 r. (wtorek) o godz. 9:00 w sali „Wspólny Dom” w Ręcznie, ul. Piotrkowska 5 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Wnioski do proponowanego porządku obrad.

 3. Wnioski do protokołu IX sesji Rady Gminy Ręczno.

 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między sesjami.

 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

 6. Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na terenie gminy Ręczno.

 7. Raport o egzaminie zewnętrznym w gimnazjum i szkołach podstawowych.

 8. Informacja o oświadczeniach majątkowych radnych, pracowników urzędu i kierowników jednostek.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2019 rok.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Ręczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ręczno.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia zadania publicznego z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr IX.63.2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

 20. Sprawy różne.

 21. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady

    Mirosław Zawada

 

więcej

Obrazek dla news_490

Szkolenie ARiMR

08.10.2019

8 października 2019r. odbyło się szkolenie dotyczące pomocy rolnikom przy wypełnianiu wniosków o udzielenie pomocy w formie dotacji z powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku ze szkodami w uprawach rolnych w 2019 r. Szkolenie informacyjne skierowane było szczególnie do rolników , którzy składali wnioski o oszacowanie zjawiska suszy w roku 2019. W spotkaniu prowadzonym przez pracownika ARiMR uczestniczył Wójt Gminy Piotr Łysoń.

więcej

Wójt gminy zaprasza

Piotr Łysoń

godziny przyjęć interesantów
środa 9:00 - 12:00

tel. 044 781 32 21
e-mail: wojt@reczno.pl

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.