Logo Ręczno Urząd Gminy

Archiwum newsów, strona 75

Obrazek dla news_279

„Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Kolonia Ręczno”

19.09.2018

Trwają prace remontowe w Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Kolonia Ręczno. Gmina Ręczno otrzymała od Województwa Łódzkiego dotacje celową z przeznaczeniem zadań własnych gminy do projektu lokalnego pod nazwą „Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Kolonia Ręczno”. Prace polegają na wyburzeniu ścian, wykonaniu wewnętrznej instalacji elektrycznej, położenie nowego sufitu oraz wyrównaniu i pomalowaniu ścian.

więcej

Obrazek dla news_278

XXXVI Sesja Rady Gminy Ręczno

14.09.2018

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432).

Zawiadamiam, że XXXVI Sesja Rady Gminy Ręczno odbędzie się dnia 28 września 2018 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali „Wspólny Dom” w Ręcznie, ul. Piotrkowska 5 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie.

 2. Stwierdzenie kworum.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Przedstawienie porządku obrad.

 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między sesjami.

 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z ważniejszych działań, decyzji i prac w okresie między sesjami.

 7. Bezpieczeństwo mieszkańców gminy – informacja policji.

 8. Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2018 r.

 9. Podjęcie uchwał:

 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2018-2028;

 • w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2018 rok;

 • w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego;

 • w sprawie uchwalenia statutu Gminy Ręczno;

 • w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Ręczno na lata 2019-2024;

 • w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Ręczno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji;

 • w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 1. Interpelacje i zapytania radnych.

 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 3. Sprawy różne.

 4. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady

Mirosław Zawada

 

więcej

Otwarta Strefa Aktywności 

29.08.2018

Gmina Ręczno podpisała w dniu 10.08.2018 r. umowę z Ministrem Sportu i Turystyki na realizacje zadania pn.”Zagospodarowanie działki nr 136/1 w miejscowości Ręczno- budowa strefy aktywności.” Jest to rządowy program na lata 2018-2019 . Celem Programu jest budowa ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej, plenerowej strefy aktywności, skierowanej do różnych grup wiekowych oraz tworzenie przestrzeni aktywności sportowej, sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej dla mieszkańców Gminy Ręczno.

więcej

Dotacja dla jednostek OSP z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi

29.08.2018

Gmina Ręczno otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w wysokości 12 500 zł dla jednostek OSP na realizację zadania „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP” . Dotacja przeznaczona jest na zakup piły łańcuchowej i bosaka elektroizolacyjnego dla OSP Ręczno oraz zakup zestawu końcówek wymiennych do rozpieracza kolumnowego dla OSP Stobnica.

więcej

Wójt gminy zaprasza

Piotr Łysoń

godziny przyjęć interesantów
środa 9:00 - 12:00

tel. 044 781 32 21
e-mail: wojt@reczno.pl

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.