Logo Ręczno Urząd Gminy

Archiwum newsów, strona 78

Obrazek dla news_439

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2019

18.07.2019

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ręcznie, we współpracy z Fundacją Poranek, wydaje skierowania do odbioru paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019.

Pomocą w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa mogą być objęte osoby i rodziny, które spełniają poniższe warunki:

1. dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056,00 zł dla osoby w rodzinie,

więcej

VIII Sesja Rady Gminy Ręczno

18.07.2019

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506).

Zawiadamiam, że VIII Sesja Rady Gminy Ręczno odbędzie się dnia 23 lipca 2019 r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali „Wspólny Dom” w Ręcznie, ul. Piotrkowska 5 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Wnioski do proponowanego porządku obrad.

 3. Wnioski do protokołu VII sesji Rady Gminy Ręczno.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2019 rok.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Łódzkiego na uchwałę Nr IV.29.2019 Rady Gminy Ręczno z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

 7. Sprawy różne.

 8. Zamknięcie sesji.


 

Przewodniczący Rady

Mirosław Zawada


 


 

więcej

Obrazek dla news_435

Informacja

12.07.2019

Wszystkim rolnikom przypominamy o zbliżającym się terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 

W terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych.
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2018 r. wynosi 1,00 zł/l.

Pieniądze wypłacane będą w terminie: DO 31 października 2019 r.

 

więcej

Obrazek dla news_433

74 rocznica bitwy pod Majkowicami

08.07.2019

W dniu 7 lipca 2019 r., odbyła się msza Święta w kościele pw. Biskupa Męczennika w Ręcznie w intencji Pamięci Żołnierzy z Oddziału PPOR Stanisława Karlińskiego PS „BURZA”, „MIECZ”.

We mszy uczestniczyły poczty sztandarowe wystawione przez XXV pułk piechoty AK na czele z prezesem Marianem Makowskim, Światowego Związku Zołnierzy AK z Gorzkowic z prezesem Krzysztofem Rawickim, przedstawicielka IPN oddział Łodz oraz przedstawiciele władz samorządowych z terenu Gminy Ręczno Wójt Piotr Łysoń, zastępca Wójta Marcin Kusa oraz radny Jan Filocha.

Po mszy złożono kwiaty pod pomnikiem w miejscowości Majkowice.


 


 

więcej

Obrazek dla news_432

"WprowadzaMY zmiany! Postaw na rozwój, sporty walki, edukację zdrowotną starszych i całkiem małych!”

08.07.2019

Na terenie Gminy Ręczno dla 60 dzieci realizowane są półkolonie w ramach projektu "WprowadzaMY zmiany! Postaw na rozwój, sporty walki, edukację zdrowotną starszych i całkiem małych!” dofinansowanego w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego. Przez dwa tygodnie dzieci objęte są opieką animatorów, trenerów sportów walki i edukatorów żywieniowych. Równocześnie rozpoczęły się zajęcia ogólnorozwojowe i kursy samoobrony dla kobiet, które odbywać się będą do grudnia 2019 roku. Głównymi celami projektu jest rozwinięcie pasji i sprawności sportowej dzieci, dorosłych i kobiet poprzez ukończenie profesjonalnych kursów zajęć na bazie brazylijskiego jiu jitsu, propagowanie zdrowego trybu życia, podniesienie poziomu świadomości i kultury żywieniowej beneficjentów projektu oraz integracja społeczności lokalnej poprzez udział w różnych formach działań projektowych. Wykonawcą projektu jest Wolborskie Stowarzyszenie Wirtuoz przy wsparciu Urzędu Gminy Ręczno.

 

więcej

Informacja - nowe wzory informacji i deklaracji podatkowych

04.07.2019

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

Formularze deklaracji i informacji są dostępne na stronie podatki.gov.pl.

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/zmiany-w-prawie/nowe-formularze-podatkow-lokalnych/

Składanie deklaracji i informacji w formie elektronicznej od 1 lipca 2019 r. jest możliwe za pośrednictwem strony epuap.gov.pl.

Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą rady gminy.

Jeśli więc dany podatnik składa deklarację roczną i jeśli uczynił to już w tym roku, to nie będzie musiał powtórnie jej składać na nowym formularzu. Jedynie w sytuacji, gdy przedsiębiorca zakupi nieruchomość wchodzącą w skład swego przedsiębiorstwa po 1 lipca br., to będzie musiał złożyć deklarację na nowym wzorze.

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 poz. 1104).

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1105).

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1126).


 

 

więcej

Obrazek dla news_430

Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy Ręczno

03.07.2019

W piątek 28 czerwca odbyła się siódma sesja Rady Gminy Ręczno, podczas której radni jednogłośnie udzielili Wójtowi absolutorium za wykonanie budżetu gminy za ubiegły rok.

Jednym z najważniejszych punktów porządku obrad VII sesji Rady Gminy Ręczno było udzielenie Wójtowi Gminy Ręczno absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 r. Głosowanie poprzedzone było debatą nad raportem o stanie gminy, podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi wotum zaufania. Pozytywną opinię w sprawie realizacji budżetu wydała wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, a także Komisja Rewizyjna Rady Gminy Ręczno. Radni jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie finansowe za 2018 r. potwierdzając, że środki zostały wydane celowo i racjonalnie, a wójt dobrze gospodarował publicznymi pieniędzmi.

Za jednomyślnie udzielone absolutorium podziękował Wójt Piotr Łysoń:

- Bardzo serdecznie dziękuję za wyrażone zaufanie. Ze swojej strony dalej będę współpracował dla dobra naszej gminy i wspólnie będziemy naszą przyszłość kształtować. Dziękuję radnym, a przede wszystkim pracownikom urzędu gminy, bo bez pracowników nic bym nie zrealizował. – powiedział.

Podczas sesji radni w głosowaniu zatwierdzili zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2019 – 2028, zmiany w budżecie Gminy Ręczno na 2019 r., powołali zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2020 – 2023, przyjęli Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021. Rada podjęła uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stobnicy i uchwałę w sprawie zamiany nieruchomości.

 

więcej

Obrazek dla news_429

Rozpoczęły się prace w Ręcznie na ul Cmentarnej.

03.07.2019

W dniu 11.06.2019r. Wójt Gminy Ręczno Piotr Łysoń podpisał umowę z firmą „DROMOST” Spółka Jawna J.Łaska, M.Łaska, M.Łaska-Maćkowiak Lipie 12B 97 – 500 Radomsko, która wygrała przetarg na w/w inwestycję.

Inwestycja obejmie drogę o długości 375,35 m.b. W ramach przebudowy zostaną wykonane: poszerzenia pasa drogowego do szerokości 5m wykonanie koryta po obu stronach starej nawierzchni i uzupełnienie tłuczniem następnie położenie warstwy wyrównującej na szerokości 4,5 m  i montażu geosiatki wzmacniającej. Położeniu 4cm warstwy ścieralnej z asfaltu. Wymianie też zostaną poddane dwa przepusty poprzeczne. Planowany termin zakończenia inwestycji jest na dzień 30 września 2019 r. Wartość całej inwestycji 157 587,06 zł.

więcej

Wójt gminy zaprasza

Piotr Łysoń

godziny przyjęć interesantów
środa 9:00 - 12:00

tel. 044 781 32 21
e-mail: wojt@reczno.pl

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.