Logo Ręczno Urząd Gminy

Archiwum newsów, strona 82

Obrazek dla news_397

Obchody 3 Maja w Ręcznie

03.05.2019

Ochody 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczeły się mszą świętą w kościele pw. św. Stanisława B.M. w Ręcznie celebrowaną przez proboszcza ks. Roberta Glen. Następnie w asyście Orkiestry Dętej, poczet sztandarowy wystawiony przez OSP Ręczno, przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele szkół i uczniów z terenu Gminy Ręczno oraz druhów OSP złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikami przy kościele parafialnym w Ręcznie.

więcej

Obrazek dla news_395

Internetowe Konto Pacjenta

30.04.2019

Internetowe Konto Pacjenta jest interentową aplikacją dostepną pod linkiem https://pacjent.gov.pl, dzięki którje w łatwy, szybki i bezpieczny sposób można odnaleźć informację o swoich danych medycznych, które dotychczas były rozproszone w różnych miejscach. Aplikacja jest w trakcie rozowju, ale już teraz dzięki niej mozna odebrać i zrealizować e-receptę, a nastepnie między innymi weryfikować historię zrealizowanych recept mając tym samym dostep np. do dawkowania jakie zaleci lekarz czy do wykazu zakupionych w ostatnim czasie leków. Logując się do IKP mamy również dostęp do historii swoich wizyt, za które zapłacił Narodowy Fundusz Zdrowia, a w przypadku rodziców również do analogicznych danych dla swoich dzieci.Za pomocą tej aplikacji można wypełnić ankietę zdrowego stylu życia i dowiedzieć się o możliwości skorzytania z wybranych programów profilaktyki zdrowotnej. To tylko część funkcjonalności, a praktycznie z każdym kwartałem jest ich coraz więcej.

Dostęp do IKP może uzyskać każdy za pomocą dwóch prostych kroków:

1. Założenie Profilu Zaufanego - jeżeli nie jest założony

2. Logowanie do IKP następuje na stronie www.pacjent.gov.pl za pomocą Profilu Zaufanego

 

więcej

Obrazek dla news_391

Komunikat

27.04.2019

W dniu 15 maja 2019 roku upływa termin na złożenie wniosku o przyznanie płatności obszarowych na 2019 rok – bez sankcji.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o składanie wniosków o przyznanie płatności na rok 2019 poprzez aplikację eWniosekPlus bez zbędnej zwłoki.

Wniosek o przyznanie płatności może być złożony również w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 10 czerwca 2019 r. Za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od dnia 16 maja 2019r., stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności.

więcej

Obrazek dla news_389

Karta Dużej Rodziny

25.04.2019

Karta Dużej Rodziny

 

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie z przynajmniej trójką dzieci:

- w wieku do ukończenia 18 roku życia,

- w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej,

- bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny.

 

Od dnia 1 stycznia 2019 r. weszła w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny – od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

 

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest:

 • osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 • cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 i art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60, 858 i 1543), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 • mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 900), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Rodzice mogą korzystać z Karty dożywotnio. Osobom posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności Karta wydawana jest na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

 

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest bezpłatnie i niezależnie od dochodu.

 • Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się w szczególności:
  w przypadku rodzica – oświadczenia, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

 • w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka

 

Ubiegając się o Kartę Dużej Rodziny, warto wnioskować od razu o obie formy tej Karty – tradycyjną (plastikową) oraz elektroniczną. Kartę elektroniczną wyświetla się na urządzeniach mobilnych (smartfony, tablety) w aplikacji mKDR, która posiada funkcjonalności ułatwiające korzystanie z uprawnień, m.in. mapę z geolokalizacją, umożliwiającą szybkie znalezienie najbliższych punktów, w których honorowana jest Karta, a także powiadomienia o nowych Partnerach Karty i ich ofertach.

 

W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2019 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ręcznie dostępne są aktualne wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny, które można składać osobiście lub za pośrednictwem Platformy Informacyjno – Usługowej emp@tia (www.empatia.mrpips.gov.pl).

Szczegółowe informacje wraz z wykazem instytucji i firm, które oferują zniżki rodzinom dostępne są na stronie internetowej www.mrpips.gov.pl .

więcej

Wójt gminy zaprasza

Piotr Łysoń

godziny przyjęć interesantów
środa 9:00 - 12:00

tel. 044 781 32 21
e-mail: wojt@reczno.pl

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.