Logo Ręczno Urząd Gminy

Archiwum newsów, strona 85

Obrazek dla news_363

Pożar domu w miejscowości Stobnica Przewóz

20.03.2019

W godzinach nocnych z poniedziałku na wtorek doszło do pożaru domu jednorodzinnego w miejscowości Stobnica Przewóz. Spaleniu uległo piętro domu wraz z wyposażeniem oraz dach. Z samego rana Wójt Gminy Piotr Łysoń wraz z zastępca Panem Marcinem Kusa i kierownikiem GOPS w Ręcznie Elżbietą Krawczyk udali się na miejsce pogorzeliska. Wójt Gminy Ręczno zaoferował pomoc z budżetu gminy w formie zasiłku losowego na skutek zaistniałej sytuacji oraz pomoc w sprzątaniu i wywozie pozostałości zgliszcza.

więcej

Obrazek dla news_361

IV Sesja Rady Gminy Ręczno

19.03.2019

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500).

Zawiadamiam, że IV Sesja Rady Gminy Ręczno odbędzie się dnia 28 marca 2019 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali „Wspólny Dom” w Ręcznie, ul. Piotrkowska 5 z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Wnioski do proponowanego porządku obrad.

 3. Wnioski do protokołu III sesji Rady Gminy Ręczno.

 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między sesjami.

 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

 6. Sprawozdanie z realizacji uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Ręczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018.

 7. Sprawozdanie z realizacji uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018.

 8. Sprawozdanie z realizacji uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2018.

 9. Sprawozdanie z realizacji uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Ręczno na lata 2016-2018.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2019 rok.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2020 środków finansowych stanowiących fundusz sołecki.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Społecznej Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ręczno w 2019 roku.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – działki nr 1/5 położonej w obrębie ewidencyjnym Nowinki - Podole, gmina Ręczno.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – działki nr 1/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Nowinki - Podole, gmina Ręczno.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ręczno.

 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie statutów sołectw Gminy Ręczno.

 19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ręcznie.

 20. Sprawy różne.

 21. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady

Mirosław Zawada

więcej

Wójt gminy zaprasza

Piotr Łysoń

godziny przyjęć interesantów
środa 9:00 - 12:00

tel. 044 781 32 21
e-mail: wojt@reczno.pl

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.